Poprzez wieki niezliczone rzesze mnichów chrześcijańskich żywiły się Słowem Bożym krocząc stopniami Lectio divina. Po Soborze Watykańskim II metoda ta odżyła w kościele rzymskokatolickim jako uprzywilejowana forma wspólnotowego rozważania Słowa Bożego.
Grupom, które pragną w ten sposób rozważać niedzielną ewangelię przedstawiamy tu schematy spotkań biblijnych według metody Lectio divina.

poniedziałek, 11 marca 2013

V Niedziela Wielkiego Postu - 17 marca 2013


 I ja ciebie nie potępiam...


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.


Wprowadzenie

Okres Wielkiego Postu to przede wszystkim czas odkrywania na nowo oczyszczającej i uzdrawiającej mocy Bożej miłości. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli wybitnie nam w tym pomaga.


Czytamy księgę życia

Jest wiele zachowań, które nie są społecznie akceptowane. Zasadniczo nie akceptuje się,  na przykład, osób uzależnionych od narkotyków, czy osób żyjących z prostytucji. Niemal instynktownie osądza się je jako ”nałogowców”, „zdemoralizowanych” czy „ludzi z rynsztoka”.
Zazwyczaj osądzamy osoby według naszego patrzenia na świat, w odniesieniu do naszego osobistego stylu życia: „ten człowiek to bałaganiarz”, „ta osoba marnuje pieniądze”, „ten to ma poglądy!”...

-         Jakie osoby osądza nasze społeczeństwo ze szczególną surowością? Co się o nich mówi?        
-         A ty, kogo osądzasz najsurowiej?


Czytamy Pismo Święte

Punktem odniesienia dla nas, chrześcijan, nie jest społeczeństwo, w którym żyjemy, lecz osoba Jezusa Chrystusa. Ewangelie przekazują nam Jego postawy i zachowania w różnych okolicznościach życia.  Przyjrzyjmy się co ma On nam do powiedzenia o osadach, którym poddajemy ludzi z naszego otoczenia.

W chwili ciszy przygotujmy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

-         Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst J 8,1-11.
-         Każdy w ciszy czyta na nowo tekst, starając się zgłębić jego przesłanie.
-         Po pewnym czasie inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst J 8,1-11.
-         Wspólnie staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

-         Przyjrzyjcie się postaciom występującym w tej historii i ich zachowaniu:
-         Jak zachowują się oskarżyciele wobec kobiety? Co mówią?
-         Jak zachowują się oskarżyciele wobec Jezusa? Co mówią?
-         Jak zachowuje się Jezus wobec oskarżycieli? Co do nich mówi?
-         Jak zachowuje się Jezus wobec kobiety? Co niej mówi?
-         „I ja ciebie nie potępiam” – co oznaczają te słowa Jezusa?
Słuchamy Słowa Bożego

Na początku naszego spotkania zauważyliśmy, że dość łatwo przychodzi nam osądzanie innych. Postawa Jezusa jest zupełnie inna. Był on jedyną osobą, która miałaby moralne prawo ukamienowania grzesznej kobiety, jednak tego nie uczynił. On nie dawał się zwieść pozorom i dostrzegał najgłębsze ludzkie motywacje.

-      Czego uczy nas postawa Jezusa w odniesieniu do ludzkich słabości i ich osądzania?
-      Jakie oblicze Boga wyłania się z rozważanej dzisiaj Ewangelii? Jak możemy ukazać to oblicze Boga innym?
-      Jakie jeszcze przesłanie znajdujesz w tej Ewangelii dla Ciebie i naszej wspólnoty?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Jana.

     -     Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst J 8,1-11.
     -     Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
     -     Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
     -     Odmawiamy wspólnie Ojcze nasz.
-         Kończymy śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce naszego dzielenia się Słowem Bożym.