Poprzez wieki niezliczone rzesze mnichów chrześcijańskich żywiły się Słowem Bożym krocząc stopniami Lectio divina. Po Soborze Watykańskim II metoda ta odżyła w kościele rzymskokatolickim jako uprzywilejowana forma wspólnotowego rozważania Słowa Bożego.
Grupom, które pragną w ten sposób rozważać niedzielną ewangelię przedstawiamy tu schematy spotkań biblijnych według metody Lectio divina.

poniedziałek, 28 lutego 2011

IX Niedziela Zwykła A - 06 marca 2011

Dom na skale


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Nie wystarczy wzywać Pana, lecz trzeba przede wszystkim wcielać Jego Słowo w życie – trzeba dom budować na skale a nie na piasku. Tak można podsumować przesłanie Ewangelii, którą rozważać będziemy w dniu dzisiejszym.

Czytamy księgę życia

Niekonsekwencja i dwulicowość to jeden z największych problemów naszego społeczeństwa. W nich tkwi przyczyna wielu konfliktów i skandali publicznych. Korupcja polityczna, skandale obyczajowe, rażąca obłuda – prawie codziennie bombardują nas ze szpalt gazet i ekranów telewizorów.

 • W jakich konkretnych sytuacjach życiowych przejawia się w sposób szczególny brak konsekwencji w naszym życiu chrześcijańskim?
 • Co sprawia, że nie potrafimy żyć według wartości, które głosimy?

Czytamy Pismo Święte

Pod koniec „kazania na górze” Ewangelista Mateusz przytacza zachętę Jezusa skierowaną do swoich uczniów by wcielali Jego słowa w czyn, by budowali swoje życie na trwałych fundamentach. Słowa te skierowane są także i do nas, dlatego przygotujmy się wewnętrznie, by ich wysłuchać.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 7,21-27.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst? [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 7,21-27.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co jest według Jezusa warunkiem niezbędnym, by móc wejść do Królestwa niebieskiego?
 • Czy wszyscy uczniowie Jezusa spełniają kryteria przynależności do Królestwa Bożego? Dlaczego?
 • Do czego porównuje Jezus słuchanie słowa Bożego?
 • Co znaczy „budować dom na skale”?
 • Co znaczy „budować dom na piasku”?

Słuchamy Słowa Bożego

Wracając do naszej codzienności ubogaceni słowami Jezusa przekazanymi nam przez ewangelistę Mateusza, postarajmy się znaleźć przesłanie, które Bóg kieruje do nas tutaj i teraz przez swoje Słowo.

 • Które słowa Jezusa przemawiają do Ciebie dzisiaj w sposób szczególny?
 • Co znaczy dzisiaj „budować dom na skale”?
 • Jakie przesłanie dla siebie i naszej wspólnoty znajdujesz w tych słowach Jezusa?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 7,21-27 .
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym. 
   

wtorek, 22 lutego 2011

VIII Niedziela Zwykła A - 27 lutego 2011

Nie martwcie się!


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Wśród wielu tematów nauczania Jezusa w kazaniu na górze jest też zachęta do tego, by nie ograniczać życia do nerwowego poszukiwania środków do życia, lecz by umieścić to życie w szerszym kontekście, by potrafić zaufać Bożej Opatrzności, by w Bogu ulokować sens i metę swego życia.

Czytamy księgę życia

Każdy z nas stawia sobie w życiu jakieś cele, wyznacza jakieś mety, ma określone życiowe aspiracje. Koncentrujemy wszystkie nasze siły, by te cele osiągnąć, by te aspiracje zrealizować. Różni ludzie mają różne aspiracje i związane z nimi różne zmartwienia.

 • Jakie zmartwienia mają w życiu ludzie, którzy Cię otaczają, z którymi się spotykasz na co dzień? Co stanowi treść ich życia?
 • Jakie zmartwienia i troski nurtują Ciebie?

Czytamy Pismo Święte

Uczniowie Jezusa wywodzili się z różnych warstw społecznych – byli wśród nich ludzie zamożni, choć większość stanowili biedacy. Czytając ewangelie odkrywamy, ze różne motywy zbliżały ich do Jezusa, różne mieli wobec Niego oczekiwania. W kazaniu na górze, którego fragment teraz przeczytamy, Jezus wskazuje swoim uczniom to, co według niego jest w życiu najważniejsze.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 6,24-34.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst? [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 6,24-34.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaką przestrogę daje Jezus swoim uczniom w pierwszym zdaniu tego tekstu? Jak ją uzasadnia?
 • Dlaczego nie można służyć Bogu i mamonie?
 • Co było największym zmartwieniem ludzi kroczących za Jezusem?
 • Jak ocenia Jezus te aspiracje swoich uczniów? Z kim ich porównuje?
 • Do czego motywuje Jezus swoich słuchaczy wskazując na ptaki niebieskie i polne kwiaty?
 • Co jest w życiu najważniejsze, według Jezusa? Dlaczego?

Słuchamy Słowa Bożego

Wracając do naszej codzienności ubogaceni słowami Jezusa przekazanymi nam przez ewangelistę Mateusza, postarajmy się znaleźć przesłanie, które Bóg kieruje do nas tutaj i teraz przez swoje Słowo.

 • Jakie wyglądają nasze zmartwienia w świetle usłyszanych dzisiaj słów Jezusa?
 • Czego uczy nas Jezus o życiu i o Jego wartości? Czego uczy nas o Bogu?
 • Jakie przesłanie dla siebie i naszej wspólnoty znajdujesz w tych słowach Jezusa?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 6,24-34 .
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.
    poniedziałek, 14 lutego 2011

VII Niedziela Zwykła A - 20 lutego 2011

Bądźcie doskonali


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Podczas naszego dzisiejszego spotkania, w oparciu o tekst Ewangelii według św. Mateusza z siódmej niedzieli zwykłej, rozważać będziemy dalszą część kazania na górze.

Czytamy księgę życia

Niepokojącym zjawiskiem, z którym się spotykamy na co dzień, jest rosnący poziom agresji w każdym niemal wymiarze naszego życia. Agresja i rosnąca przestępczość wśród młodzieży szkolnej, nieporozumienia i kłótnie w rodzinie, przemoc i agresja na ulicach miast, agresja w ławach sejmowych – to tylko niektóre przykłady, najbardziej wyraziste, tej fali przemocy, która nas ogarnia na co dzień.

 • Z jakimi przejawami agresji spotkałeś/aś się ostatnio? Które z nich wydają Ci się najbardziej szkodliwe?
 • Co jest, według Ciebie, przyczyną narastającej agresji w naszym życiu codziennym?

Czytamy Pismo Święte

Wspólnota Mateusza żyła środowisku niezbyt jej przychylnym. Nierzadkie konflikty ze wspólnotą żydowską, których odzwierciedlenie znajdujemy na kartach ewangelii Mateusza, sprawiały, że uczniowie także doświadczali agresji, która także im się udzielała i sprawiała, że reagowali „płacąc pięknym za nadobne”. Zapewne dlatego też Mateusz przypomina w swej Ewangelii słowa Jezusa zachęcające do przerwania tej „spirali zła i przemocy”.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 5,38-48.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst? [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,38-48.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym się różni Jezusowe „nie stawiajcie oporu złemu” od Mojżeszowego „oko za oko, ząb za ząb”? Co oznaczało każde z tych praw w praktyce?
 • Do czego nawiązywał Jezus mówiąc o uderzeniu „w prawy policzek”? Co oznacza „nadstawić drugi policzek”?
 • Jakie znaczenie ma „zabieranie sukni” i „oddawanie płaszcza”? [Por. Wj 22,25-26]
 • Do czego nawiązuje Jezus mówiąc o „zmuszaniu do przejścia tysiąca kroków”?
 • W jaki sposób radykalizuje Jezus przykazanie miłości bliźniego? Dlaczego to czyni?
 • Skąd powinni czerpać motywacje uczniowie Jezusa do miłowania nieprzyjaciół?
 • W czym wyraża się „doskonałość” Boga? Jaki wpływ ma ona na życie uczniów Jezusa?
 • Co jeszcze zwraca Twoja uwagę w słowach Jezusa przytoczonych przez Mateusza?


Słuchamy Słowa Bożego

Wracając do naszej codzienności ubogaceni słowami Jezusa przekazanymi nam przez ewangelistę Mateusza, postarajmy się znaleźć przesłanie, które Bóg kieruje do nas tutaj i teraz przez swoje Słowo.

 • Jakie wyzwania stawiają przed nami słowa Jezusa z rozważanej dzisiaj Ewangelii?
 • Na czym polega „oryginalność” chrześcijan pośród innych ludzi, według słów Jezusa?
 • Jakie przesłanie dla siebie i naszej wspólnoty znajdujesz w tych słowach Jezusa?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,38-48 .
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.

poniedziałek, 7 lutego 2011

VI Niedziela Zwykła A - 13 lutego 2011

Między Prawem a Ewangelią


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Podczas naszego dzisiejszego spotkania, w oparciu o tekst mateuszowej Ewangelii z szóstej niedzieli zwykłej, mamy okazję do zastanowienia się i refleksji nad tym, co jest w naszym życiu chrześcijańskim najważniejsze – czy ogranicza się ono do wypełniania przepisów prawa czy jest ono rzeczywistym kroczeniem za Jezusem budowanym na wartościach, które przekazał nam On w swojej Ewangelii.

Czytamy księgę życia

Obserwujemy ostatnimi laty w naszym kraju, szczególnie pośród ludzi młodych, słabnące zaangażowanie, czy wręcz obojętność religijną. Nierzadko zdarzają się także przypadki apostazji, czyli świadomego wykluczenia się ze wspólnoty Kościoła. Porozmawiajmy o tym przez chwilę:

 • Jakie zarzuty kierowane są najczęściej pod adresem Kościoła i jego liderów?
 • Co sprawia, że chrześcijaństwo jest odbierane jako „mało atrakcyjne”?

Czytamy Pismo Święte

W swoim „kazaniu na górze” Jezus dokonuje relektury Prawa Mojżeszowego – przedstawia przepisy Prawa nie jako cel sam w sobie, lecz umieszcza je w szerszym kontekście, jako wyraz zjednoczenia z wolą Bożą, zanurzenia w Jego dobroci i miłości. Wsłuchajmy się uważnie w słowa ewangelii Mateusza przekazującej nam to nauczanie Jezusa.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 5,17-37.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,17-37.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Skoro ewangelista Mateusz przytacza – i w sposób tak obszerny – te słowa Jezusa, z jakim problemem mogła się borykać jego wspólnota? Jaki miał cel Mateusz przytaczając te słowa?
 • Jaki jest stosunek Pana Jezusa do przykazań i przepisów Prawa religijnego? Co chce powiedzieć mówiąc, że „przyszedł je wypełnić”?
 • Kogo stawia Jezus za negatywny przykład odniesienia wobec Prawa i przykazań? Dlaczego? [Przeczytajcie Mt 23,23-33]
 • Które przykazania odczytuje Jezus na nowo? Po co to czyni? Według jakich kryteriów?
 • Jakie ogólne przesłanie wyłania się z przytoczonych tu przez Mateusza słów naszego Pana Jezusa Chrystusa?
 • Co jeszcze zwraca Twoją uwagę w rozważanym fragmencie Ewangelii?


Słuchamy Słowa Bożego

Spójrzmy teraz na nowo na nasze życie, i na życie naszego Kościoła i naszej wspólnoty w świetle Słowa Bożego odkrytego w tym czytanym przez nas dzisiaj fragmencie ewangelii świętego Mateusza. Postarajmy się odkryć co mówi Pan Bóg do nas, dzisiaj, tutaj i teraz.

 • Czy te słowa Jezusa są aktualne także dzisiaj? Czy spotkałeś/aś się z przejawami legalizmu, czy sprowadzania chrześcijaństwa do „wypełniania przykazań”?
 • Jakie inne wyzwania / inspiracje dla naszego życia wspólnotowego znajdujesz w słowach, które kieruje Jezus dzisiaj do nas przez ewangelistę Mateusza?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,17-37.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym