Poprzez wieki niezliczone rzesze mnichów chrześcijańskich żywiły się Słowem Bożym krocząc stopniami Lectio divina. Po Soborze Watykańskim II metoda ta odżyła w kościele rzymskokatolickim jako uprzywilejowana forma wspólnotowego rozważania Słowa Bożego.
Grupom, które pragną w ten sposób rozważać niedzielną ewangelię przedstawiamy tu schematy spotkań biblijnych według metody Lectio divina.

poniedziałek, 2 maja 2011

III Niedziela Wielkanocna A - 08 maja 2011

Wtedy otworzyły się im oczy.


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie


Autorzy ewangelii starali się przedstawić Jezusa w taki sposób, by pomógł on przezwyciężyć wszelkie wątpliwości i odpowiedział na wszystkie pytania, które nurtowały członków ich wspólnot. Ewangelia ma jako cel, jak mówi Łukasz, pomóc nam nabrać przekonania, że to czego nas nauczono o Jezusie, jest prawdziwe; że Jezus żyje i działa pośród nas.

Czytamy księgę życia

Współcześnie wielu ludzi nie jest w stanie dostrzec obecności i działania Boga w otaczającym nas świecie. Częstokroć nawet my sami, osoby głęboko wierzące i całkowicie oddane szerzeniu królestwa Bożego, mamy nasze wątpliwości, kryzysy, załamania. Czujemy się opuszczeni przez Boga, nie odczuwamy Jego bliskości. Częstokroć trudne realia życia codziennego przysłaniają nam obraz Boga, przytłaczają nas, sprawiając że tracimy orientację, że nasza droga gubi się gdzieś w ciemnościach

- Jakie wydarzenia czy rzeczywistości życia codziennego wystawiają twoją wiarę na próbę?
- Co sprawia Ci największą trudność w odnalezieniu Bożej drogi i kroczeniu po niej?

Czytamy Pismo Święte

Wspólnota Łukasza też miała swoje problemy z odkryciem obecności Jezusa zmartwychwstałego pośród nich; ich wiara też wielokrotnie była wystawiana na próbę. Ewangelista stara się pokazać im kryteria i drogi prowadzące do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, do odważnego kroczenia Jego drogą..

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma świętego.

- Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Łk 24,13-35.
- Każdy w ciszy czyta na nowo tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego przesłanie.
- Po pewnym czasie inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Łk 24,13-35.
- Wspólnie staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

- Skąd, dokąd zmierzali uczniowie Jezusa? Co było przyczyną ich podróży?
- W jakim stanie emocjonalnym się znajdowali? Dlaczego?
- W jaki sposób Łukasz przedstawia obecność Jezusa w całym tym zdarzeniu? Co chciał przez to wyrazić?
- Jakie elementy przybliżają uczniów do Jezusa i pomagają im go w końcu rozpoznać?
- Jakie są owoce spotkania uczniów z Jezusem? Co zachodzi w nich i jak się zachowują?

Słuchamy Słowa Bożego

Każdy z nas może w pewnym sensie utożsamić się z uczniami idącymi do Emaus. Każdy z nas przeżył kiedyś, bardziej lub mniej poważnie, swoją drogę odwrotu. Tak jak uczniowie z Emaus, tak i każdy z nas powinien skupić swą uwagę, otworzyć swe oczy, by rozpoznać Jezusa kroczącego obok nas. Postarajmy się odkryć wspólnie, gdzie i w jaki sposób możemy dziś spotkać Jezusa w naszym życiu.

- W jaki sposób ta scena z życia uczniów Chrystusa pomaga nam przezwyciężyć nasze kryzysy wiary?
- Gdzie my dzisiaj, wzorem uczniów z Emaus, możemy spotkać Chrystusa? Co lub kto może nam pomóc w tym spotkaniu?
- W jaki sposób możemy pomóc innym ludziom w ich spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym i sprawić by to spotkanie było dla nich owocne?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Przyszedł moment na wyrażenie naszej odpowiedzi na Słowo Boże, którego wspólnie wysłuchaliśmy.

- Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Łk 24,13-35.
- Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
- Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
- Odmawiamy wspólnie Ojcze nasz.
 • Kończymy śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce naszego dzielenia się Słowem Bożym.

poniedziałek, 14 marca 2011

II Niedziela Wielkiego Postu - 20 marca 2011

Jego słuchajcie!


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Chrześcijaństwo jest religią nadziei – nadziei, która nadaje sens naszemu życiu i czyni sensownym nasze działanie na rzecz szczęśliwego i godnego życia dla innych. Rozważany przez nas dzisiaj tekst z ewangelii według świętego Mateusza pomoże nam odkryć na nowo w Jezusie fundament naszego życia, źródło naszej chrześcijańskiej nadziei.

Czytamy księgę życia

Coraz częściej docierają do nas historie ludzi, którzy utracili sens życia, popadli w fatalizm i rezygnację. Nierzadko takie stany doprowadzić mogą i doprowadzają do samobójstw czy ciężkich uzależnień.

 • Co jest najczęstszym powodem utraty sensu życia?
 • Znasz jakieś konkretne osoby, którym się to przydarzyło?
 • Czy człowiekowi wierzącemu w Boga grozi także zagubienie czy utrata sensu życia? Dlaczego?

Czytamy Pismo Święte

Jeszcze za życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, w obliczu rosnącego sprzeciwu wobec Jego nauczania i działalności ze strony przywódców politycznych i religijnych, wobec coraz bardziej realnego zagrożenia życia swego Mistrza i Pana, wielu uczniów Jezusa traciło wiarę w Jego boskie posłannictwo i moc.
Także po Zmartwychwstaniu Jezusa, w kontekście narastających trudności i prześladowań wielu chrześcijan traciło wiarę i nadzieje na powtórne przyjście Pana w chwale. Dlatego ewangeliści Marek, Łukasz i Mateusz, w centrum swojej ewangelii umieszczają scenę przemienienia Jezusa, która ma temu zwątpieniu zaradzić. Wsłuchajmy się w opis tego wydarzenia według Ewangelii św. Mateusza.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 17,1-9.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst? [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 17,1-9.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jakim miejscu dokonało się przemienienie Jezusa? Jakie znaczenie ma to miejsce w symbolice biblijnej i jaką role odgrywa w ewangelii Mateusza?
 • Którzy uczniowie Jezusa są świadkami tego wydarzenia? W jakim jeszcze innym wydarzeniu opisanym w Ewangelii znajdujemy tych samych uczniów? Jaki jest związek pomiędzy tymi wydarzeniami?
 • Na czym polegało przemienienie Jezusa? Jakie znaki mu towarzyszą? Jakie jest znaczenie całej tej sceny?
 • Jak reagują uczniowie towarzyszący Jezusowi na to co się dzieje na ich oczach? Dlaczego reagują w ten sposób?
 • Jak określa sam Jezus całe to wydarzenie? Dlaczego? Co to oznacza?

Słuchamy Słowa Bożego

Przemienienie Pańskie pomogło uczniom Jezusa dostrzec w Nim Boga i zaufać Jego słowom i przygotowało ich na tragiczne doświadczenie męki i śmierci Jezusa. Scena przemienienia na górze była też zapowiedzią jeszcze większego cudu – powstania Chrystusa z martwych. Oba te wydarzenia maja także zasadnicze znaczenie dla naszej wiary.

 • Biblijne świadectwo o przemienieniu i Zmartwychwstaniu Jezusa pomaga Ci umocnić Twoją wiarę i nadzieję? Dlaczego?
 • Czy pesymizm i zwątpienie są do pogodzenia z wiara w przemienienie i Zmartwychwstanie Chrystusa? Dlaczego?
 • Jakie przesłanie dla siebie i naszej wspólnoty znajdujesz w rozważanym dzisiaj tekście ewangelii?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 17,1-9.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.

środa, 9 marca 2011

I Niedziela Wielkiego Postu - 13 marca 2011

Poddani próbie


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Wielki Post to czas oczyszczenia i odnowy. Tekst Ewangelii według św. Mateusza opisujący kuszenie Jezusa na Pustynio pomaga nam zastanowić się nad naszymi pokusami – nad tym co oddala nas od drogi prowadzącej do pełni zjednoczenia z Bogiem.

Czytamy księgę życia

W określonych momentach naszego życia stajemy wobec konieczności podejmowania decyzji, które mają wpływ na dalsze nasze życie. Nie zawsze jednak dysponujemy jasnymi kryteriami, które pomogłyby nam w podjęciu właściwej decyzji. Stąd też nierzadko też wybieramy to co łatwe, bezpieczne, niezbyt angażujące czy wręcz wybieramy to, co jest szkodliwe nie tylko dla nas, ale i dla naszego otoczenia.

- Jakich wyborów przyszło ci dokonywać w Twoim życiu?
- Co Cię odciąga lub przeszkadza Ci w kroczeniu drogą jedności z Bogiem?

Czytamy Pismo Święte

  Jezus w swoim życiu także stawał na rozdrożu – musiał dokonywać wyboru pomiędzy droga wskazaną mu przez Ojca i tą „łatwiejszą”, proponowana mu przez Kusiciela. Wsłuchajmy się w tekst opisujący kuszenie Jezusa by odkryć sposób w jaki przezwyciężał On pojawiające się w Jego życiu pokusy.
  W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma świętego.
- Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Mt 4,1-11.
- Każdy w ciszy czyta na nowo tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego przesłanie.
- Po pewnym czasie inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Mt 4,1-11.
- Wspólnie staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

- Kto wyprowadził Jezusa na pustynię? Dlaczego? Co to oznacza?
- Ile czasu spędził Jezus na pustyni? Do czego nawiązuje ten czas? [Por. Lb 14,34]
- Na czym polegały poszczególne pokusy stawianych przed Jezusem przez Szatana? Czego dotyczyły?
- Jakimi słowami reaguje Jezus na każdą z pokus? Skąd czerpie inspiracje? [Por. Pwt 6-8]

Słuchamy Słowa Bożego

Spójrzmy teraz na nasze pokusy, o których rozmawialiśmy na początku naszego spotkania, w świetle tych słów Pisma opisujących Jezusową walkę z pokusami.
- Czy pokusy które przeżywał Jezus podobne są do tych, przeżywanych przez nas i przez nasze wspólnoty? Na czym polega to podobieństwo?
- W jaki sposób inspiruje nasz Jezus w naszej walce z pokusami? Czego nas uczy?

  Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże
  Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

- Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 4,1-11.
- Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
- Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
- Odmawiamy wspólnie Ojcze nasz.
  Kończymy śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce naszego dzielenia się Słowem Bożym

poniedziałek, 28 lutego 2011

IX Niedziela Zwykła A - 06 marca 2011

Dom na skale


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Nie wystarczy wzywać Pana, lecz trzeba przede wszystkim wcielać Jego Słowo w życie – trzeba dom budować na skale a nie na piasku. Tak można podsumować przesłanie Ewangelii, którą rozważać będziemy w dniu dzisiejszym.

Czytamy księgę życia

Niekonsekwencja i dwulicowość to jeden z największych problemów naszego społeczeństwa. W nich tkwi przyczyna wielu konfliktów i skandali publicznych. Korupcja polityczna, skandale obyczajowe, rażąca obłuda – prawie codziennie bombardują nas ze szpalt gazet i ekranów telewizorów.

 • W jakich konkretnych sytuacjach życiowych przejawia się w sposób szczególny brak konsekwencji w naszym życiu chrześcijańskim?
 • Co sprawia, że nie potrafimy żyć według wartości, które głosimy?

Czytamy Pismo Święte

Pod koniec „kazania na górze” Ewangelista Mateusz przytacza zachętę Jezusa skierowaną do swoich uczniów by wcielali Jego słowa w czyn, by budowali swoje życie na trwałych fundamentach. Słowa te skierowane są także i do nas, dlatego przygotujmy się wewnętrznie, by ich wysłuchać.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 7,21-27.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst? [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 7,21-27.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co jest według Jezusa warunkiem niezbędnym, by móc wejść do Królestwa niebieskiego?
 • Czy wszyscy uczniowie Jezusa spełniają kryteria przynależności do Królestwa Bożego? Dlaczego?
 • Do czego porównuje Jezus słuchanie słowa Bożego?
 • Co znaczy „budować dom na skale”?
 • Co znaczy „budować dom na piasku”?

Słuchamy Słowa Bożego

Wracając do naszej codzienności ubogaceni słowami Jezusa przekazanymi nam przez ewangelistę Mateusza, postarajmy się znaleźć przesłanie, które Bóg kieruje do nas tutaj i teraz przez swoje Słowo.

 • Które słowa Jezusa przemawiają do Ciebie dzisiaj w sposób szczególny?
 • Co znaczy dzisiaj „budować dom na skale”?
 • Jakie przesłanie dla siebie i naszej wspólnoty znajdujesz w tych słowach Jezusa?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 7,21-27 .
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym. 
   

wtorek, 22 lutego 2011

VIII Niedziela Zwykła A - 27 lutego 2011

Nie martwcie się!


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Wśród wielu tematów nauczania Jezusa w kazaniu na górze jest też zachęta do tego, by nie ograniczać życia do nerwowego poszukiwania środków do życia, lecz by umieścić to życie w szerszym kontekście, by potrafić zaufać Bożej Opatrzności, by w Bogu ulokować sens i metę swego życia.

Czytamy księgę życia

Każdy z nas stawia sobie w życiu jakieś cele, wyznacza jakieś mety, ma określone życiowe aspiracje. Koncentrujemy wszystkie nasze siły, by te cele osiągnąć, by te aspiracje zrealizować. Różni ludzie mają różne aspiracje i związane z nimi różne zmartwienia.

 • Jakie zmartwienia mają w życiu ludzie, którzy Cię otaczają, z którymi się spotykasz na co dzień? Co stanowi treść ich życia?
 • Jakie zmartwienia i troski nurtują Ciebie?

Czytamy Pismo Święte

Uczniowie Jezusa wywodzili się z różnych warstw społecznych – byli wśród nich ludzie zamożni, choć większość stanowili biedacy. Czytając ewangelie odkrywamy, ze różne motywy zbliżały ich do Jezusa, różne mieli wobec Niego oczekiwania. W kazaniu na górze, którego fragment teraz przeczytamy, Jezus wskazuje swoim uczniom to, co według niego jest w życiu najważniejsze.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 6,24-34.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst? [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 6,24-34.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaką przestrogę daje Jezus swoim uczniom w pierwszym zdaniu tego tekstu? Jak ją uzasadnia?
 • Dlaczego nie można służyć Bogu i mamonie?
 • Co było największym zmartwieniem ludzi kroczących za Jezusem?
 • Jak ocenia Jezus te aspiracje swoich uczniów? Z kim ich porównuje?
 • Do czego motywuje Jezus swoich słuchaczy wskazując na ptaki niebieskie i polne kwiaty?
 • Co jest w życiu najważniejsze, według Jezusa? Dlaczego?

Słuchamy Słowa Bożego

Wracając do naszej codzienności ubogaceni słowami Jezusa przekazanymi nam przez ewangelistę Mateusza, postarajmy się znaleźć przesłanie, które Bóg kieruje do nas tutaj i teraz przez swoje Słowo.

 • Jakie wyglądają nasze zmartwienia w świetle usłyszanych dzisiaj słów Jezusa?
 • Czego uczy nas Jezus o życiu i o Jego wartości? Czego uczy nas o Bogu?
 • Jakie przesłanie dla siebie i naszej wspólnoty znajdujesz w tych słowach Jezusa?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 6,24-34 .
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.
    poniedziałek, 14 lutego 2011

VII Niedziela Zwykła A - 20 lutego 2011

Bądźcie doskonali


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Podczas naszego dzisiejszego spotkania, w oparciu o tekst Ewangelii według św. Mateusza z siódmej niedzieli zwykłej, rozważać będziemy dalszą część kazania na górze.

Czytamy księgę życia

Niepokojącym zjawiskiem, z którym się spotykamy na co dzień, jest rosnący poziom agresji w każdym niemal wymiarze naszego życia. Agresja i rosnąca przestępczość wśród młodzieży szkolnej, nieporozumienia i kłótnie w rodzinie, przemoc i agresja na ulicach miast, agresja w ławach sejmowych – to tylko niektóre przykłady, najbardziej wyraziste, tej fali przemocy, która nas ogarnia na co dzień.

 • Z jakimi przejawami agresji spotkałeś/aś się ostatnio? Które z nich wydają Ci się najbardziej szkodliwe?
 • Co jest, według Ciebie, przyczyną narastającej agresji w naszym życiu codziennym?

Czytamy Pismo Święte

Wspólnota Mateusza żyła środowisku niezbyt jej przychylnym. Nierzadkie konflikty ze wspólnotą żydowską, których odzwierciedlenie znajdujemy na kartach ewangelii Mateusza, sprawiały, że uczniowie także doświadczali agresji, która także im się udzielała i sprawiała, że reagowali „płacąc pięknym za nadobne”. Zapewne dlatego też Mateusz przypomina w swej Ewangelii słowa Jezusa zachęcające do przerwania tej „spirali zła i przemocy”.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 5,38-48.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst? [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,38-48.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym się różni Jezusowe „nie stawiajcie oporu złemu” od Mojżeszowego „oko za oko, ząb za ząb”? Co oznaczało każde z tych praw w praktyce?
 • Do czego nawiązywał Jezus mówiąc o uderzeniu „w prawy policzek”? Co oznacza „nadstawić drugi policzek”?
 • Jakie znaczenie ma „zabieranie sukni” i „oddawanie płaszcza”? [Por. Wj 22,25-26]
 • Do czego nawiązuje Jezus mówiąc o „zmuszaniu do przejścia tysiąca kroków”?
 • W jaki sposób radykalizuje Jezus przykazanie miłości bliźniego? Dlaczego to czyni?
 • Skąd powinni czerpać motywacje uczniowie Jezusa do miłowania nieprzyjaciół?
 • W czym wyraża się „doskonałość” Boga? Jaki wpływ ma ona na życie uczniów Jezusa?
 • Co jeszcze zwraca Twoja uwagę w słowach Jezusa przytoczonych przez Mateusza?


Słuchamy Słowa Bożego

Wracając do naszej codzienności ubogaceni słowami Jezusa przekazanymi nam przez ewangelistę Mateusza, postarajmy się znaleźć przesłanie, które Bóg kieruje do nas tutaj i teraz przez swoje Słowo.

 • Jakie wyzwania stawiają przed nami słowa Jezusa z rozważanej dzisiaj Ewangelii?
 • Na czym polega „oryginalność” chrześcijan pośród innych ludzi, według słów Jezusa?
 • Jakie przesłanie dla siebie i naszej wspólnoty znajdujesz w tych słowach Jezusa?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,38-48 .
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.

poniedziałek, 7 lutego 2011

VI Niedziela Zwykła A - 13 lutego 2011

Między Prawem a Ewangelią


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Podczas naszego dzisiejszego spotkania, w oparciu o tekst mateuszowej Ewangelii z szóstej niedzieli zwykłej, mamy okazję do zastanowienia się i refleksji nad tym, co jest w naszym życiu chrześcijańskim najważniejsze – czy ogranicza się ono do wypełniania przepisów prawa czy jest ono rzeczywistym kroczeniem za Jezusem budowanym na wartościach, które przekazał nam On w swojej Ewangelii.

Czytamy księgę życia

Obserwujemy ostatnimi laty w naszym kraju, szczególnie pośród ludzi młodych, słabnące zaangażowanie, czy wręcz obojętność religijną. Nierzadko zdarzają się także przypadki apostazji, czyli świadomego wykluczenia się ze wspólnoty Kościoła. Porozmawiajmy o tym przez chwilę:

 • Jakie zarzuty kierowane są najczęściej pod adresem Kościoła i jego liderów?
 • Co sprawia, że chrześcijaństwo jest odbierane jako „mało atrakcyjne”?

Czytamy Pismo Święte

W swoim „kazaniu na górze” Jezus dokonuje relektury Prawa Mojżeszowego – przedstawia przepisy Prawa nie jako cel sam w sobie, lecz umieszcza je w szerszym kontekście, jako wyraz zjednoczenia z wolą Bożą, zanurzenia w Jego dobroci i miłości. Wsłuchajmy się uważnie w słowa ewangelii Mateusza przekazującej nam to nauczanie Jezusa.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 5,17-37.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,17-37.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Skoro ewangelista Mateusz przytacza – i w sposób tak obszerny – te słowa Jezusa, z jakim problemem mogła się borykać jego wspólnota? Jaki miał cel Mateusz przytaczając te słowa?
 • Jaki jest stosunek Pana Jezusa do przykazań i przepisów Prawa religijnego? Co chce powiedzieć mówiąc, że „przyszedł je wypełnić”?
 • Kogo stawia Jezus za negatywny przykład odniesienia wobec Prawa i przykazań? Dlaczego? [Przeczytajcie Mt 23,23-33]
 • Które przykazania odczytuje Jezus na nowo? Po co to czyni? Według jakich kryteriów?
 • Jakie ogólne przesłanie wyłania się z przytoczonych tu przez Mateusza słów naszego Pana Jezusa Chrystusa?
 • Co jeszcze zwraca Twoją uwagę w rozważanym fragmencie Ewangelii?


Słuchamy Słowa Bożego

Spójrzmy teraz na nowo na nasze życie, i na życie naszego Kościoła i naszej wspólnoty w świetle Słowa Bożego odkrytego w tym czytanym przez nas dzisiaj fragmencie ewangelii świętego Mateusza. Postarajmy się odkryć co mówi Pan Bóg do nas, dzisiaj, tutaj i teraz.

 • Czy te słowa Jezusa są aktualne także dzisiaj? Czy spotkałeś/aś się z przejawami legalizmu, czy sprowadzania chrześcijaństwa do „wypełniania przykazań”?
 • Jakie inne wyzwania / inspiracje dla naszego życia wspólnotowego znajdujesz w słowach, które kieruje Jezus dzisiaj do nas przez ewangelistę Mateusza?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,17-37.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym

poniedziałek, 31 stycznia 2011

V Niedziela Zwykła A - 06 lutego 2011

Sól i światło


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Słowa Jezusa przytoczone w Ewangelii Mateusza czytanej w Liturgii Słowa przeznaczonej na 05 Niedzielę Zwykłą zapraszają nas do refleksji nad siła i jakością naszego świadectwa jako wspólnoty uczniów Chrystusa.

Czytamy księgę życia

Podczas naszego dzisiejszego spotkania rozważać będziemy nad dwoma porównaniami, których dokonał nas Pan Jezus Chrystus. Według Niego, wspólnota chrześcijańska ma być „solą ziemi” i „światłem świata”. Sól nie istnieje sama dla siebie, lecz by uwydatniać smak potraw. Światło także nie jest celem samym w sobie, lecz istnieje by rozjaśniać otoczenie, oświecać drogę. Także wspólnota nie jest celem samym w sobie, lecz by być znakiem dla otoczenia. Porozmawiajmy o tym przez chwilę:

 • Jak postrzegana jest nasza wspólnota parafialna (młodzieżowa / modlitewna / zakonna) przez ludzi z naszego otoczenia, z naszej dzielnicy, z naszego miasta?
 • Jaki wpływ wywiera nasza wspólnota na otoczenie? Jest znakiem? Znakiem czego? Dla kogo?

Czytamy Pismo Święte

Posłuchajmy teraz uważnie słów Jezusa o tym, czym powinna być wspólnota Jego uczniów dla otoczenia. Przyjrzyjmy się użytym przez Jezusa porównaniom. Zastanówmy się także dlaczego ewangelista Mateusz przypomina te słowa Jezusa swojej wspólnocie i co chce im uświadomić. Być może pomoże to i nam odczytać na nowo te słowa Jezusa w naszej rzeczywistości.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 5,13-16.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,13-16.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Według przeczytanego tekstu Ewangelii, do czego służy sól? Przeczytajmy dołączony fragment ze „Słownika kultury biblijnej” mówiący o znaczeniu i użyciu soli w czasach nauczania Jezusa.
 • Co chce powiedzieć Jezus mówiąc, że Jego uczniowie są „solą ziemi”?
 • Według przeczytanego tekstu Ewangelii, czemu służy światło?
 • Co chce powiedzieć Jezus mówiąc, że Jego uczniowie są „światłem świata”?
 • Jak rozumieć ostatnie zdanie Jezusa: ”Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”?
 • Co jeszcze zwraca wasza uwagę w rozważanym fragmencie ewangelii?


Słuchamy Słowa Bożego

Spojrzyjmy jeszcze raz na nasze życie, teraz w świetle Słowa Bożego odkrytego w tym krótkim, lecz jakże bogatym w treść, fragmencie ewangelii świętego Mateusza. Postarajmy się odkryć co mówi Pan Bóg do nas, dzisiaj, tutaj i teraz.

 • Na czym polega / powinno polegać nasze bycie „solą ziemi”?
 • Czego wymaga od nas Jezus mówiąc nam, byśmy byli „światłem świata”? Do czego nas zachęca?
 • Jakie inne wyzwania / inspiracje dla naszego życia wspólnotowego znajdujemy w słowach, które kieruje Jezus dzisiaj do nas przez ewangelistę Mateusza?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,13-16.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym


poniedziałek, 24 stycznia 2011

IV NIedziela Zwykła A - 30 stycznia

Szczęśliwi


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Podczas naszego dzisiejszego spotkania, będziemy rozważać nad propozycją, jaką czyni nam Jezus poprzez swoje Błogosławieństwa. Postaramy się odkryć drogę błogosławieństw jako drogę każdego chrześcijanina, każdej wspólnoty chrześcijańskiej do pełni szczęścia, do Królestwa Bożego.


Czytamy księgę życia

Każdy człowiek dąży w swoim życiu do osiągnięcia szczęścia. Nie jest to jednak łatwe. W naszym codziennym życiu spotykamy i widzimy wiele osób smutnych, znudzonych, zmęczonych... Nasze społeczeństwo, poprzez środki masowego przekazu, lansuje określony styl życia zapewniający szczęśliwość jedynie dla pewnej, ściśle określonej grupy osób. Zgadzamy się z tym, czy nie, niezaprzeczalnym jest fakt, że często udziela się także i nam ten sposób patrzenia na świat. Zastanówmy się nad tym przez chwilę.

 • Jakie drogi i środki proponuje nasze społeczeństwo osobom, które szukają szczęścia w swoim życiu?
 • Co uważają dzisiaj ludzie za szczyt szczęścia? Do czego dążą?
Czytamy Pismo Święte

Wspólnota Mateusza też żyła w społeczeństwie, które proponowało określony styl życia i środki dla osiągnięcia szczęścia w życiu. Ponadto, z upływem czasu, pośród tamtych chrześcijan zaczęło się pojawiać zmęczenie: początkowy entuzjazm, chęć życia według stylu zaproponowanego przez Jezusa zaczęły słabnąć i zanikać. Ewangelista Mateusz pragnie więc przypomnieć jaki jest styl życia wspólnoty chrześcijańskiej i jaką drogą należy kroczyć by osiągnąć pełnię szczęścia.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Mt Mt 5,1-12.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Mt 5,1-12.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Do kogo skierowane są słowa Jezusa?
 • Wszystkie błogosławieństwa zbudowane są według tego samego, dwuczęściowego schematu. Postarajcie się wyróżnić oba człony w każdym z błogosławieństw.
 • Kogo deklaruje Jezus szczęśliwymi (=błogosławionymi)?
 • Powód szczęśliwości występuje w drugiej części każdego błogosławieństwa. Jakie są powody do szczęśliwości? Co je łączy?
 • Czym różnią się pierwsze i ósme błogosławieństwo od pozostałych (zwróćcie uwagę na czas) Co to oznacza?

Słuchamy Słowa Bożego

Błogosławieństwa, usytuowane na początku kazania na górze, są nie tylko deklaracją przyszłej, pośmiertnej, szczęśliwości, lecz stanowią, przede wszystkim, program Królestwa Bożego, fundamenty nowej społeczności. Ich tekst proponuje określony sposób życia, zaznacza horyzont – pełnię Królestwa Bożego – do którego należy zdążać.
Obok ofert współczesnego świata, Jezus proponuje nam inny styl życia: kierując wzrok ku Królestwu Miłości, żyć kochając i zapewniając szczęśliwe życie dla wszystkich.

 • Doświadczyłeś/aś kiedyś szczęśliwości, zadowolenia, wcielając w życie którąś z wartości zawartych w Błogosławieństwach?
 • Jak możemy wcielić obecnie w życie ideał zawarty w Błogosławieństwach?
 • Jakie inne przesłanie dla Ciebie i Twojej wspólnoty znajdujesz w rozważanym dzisiaj tekście?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,1-12.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.


niedziela, 23 stycznia 2011

Wznowienie

W związku z problemami techniczno-logistycznymi nie ukazały się materiały do trzech ostatnich niedziel, za co najserdeczniej przepraszam. Z dniem jutrzejszym wznawiam publikowanie materiałów do refleksji nad tekstami ewangelii najbliższej niedzieli.