Poprzez wieki niezliczone rzesze mnichów chrześcijańskich żywiły się Słowem Bożym krocząc stopniami Lectio divina. Po Soborze Watykańskim II metoda ta odżyła w kościele rzymskokatolickim jako uprzywilejowana forma wspólnotowego rozważania Słowa Bożego.
Grupom, które pragną w ten sposób rozważać niedzielną ewangelię przedstawiamy tu schematy spotkań biblijnych według metody Lectio divina.

poniedziałek, 14 marca 2011

II Niedziela Wielkiego Postu - 20 marca 2011

Jego słuchajcie!


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Chrześcijaństwo jest religią nadziei – nadziei, która nadaje sens naszemu życiu i czyni sensownym nasze działanie na rzecz szczęśliwego i godnego życia dla innych. Rozważany przez nas dzisiaj tekst z ewangelii według świętego Mateusza pomoże nam odkryć na nowo w Jezusie fundament naszego życia, źródło naszej chrześcijańskiej nadziei.

Czytamy księgę życia

Coraz częściej docierają do nas historie ludzi, którzy utracili sens życia, popadli w fatalizm i rezygnację. Nierzadko takie stany doprowadzić mogą i doprowadzają do samobójstw czy ciężkich uzależnień.

 • Co jest najczęstszym powodem utraty sensu życia?
 • Znasz jakieś konkretne osoby, którym się to przydarzyło?
 • Czy człowiekowi wierzącemu w Boga grozi także zagubienie czy utrata sensu życia? Dlaczego?

Czytamy Pismo Święte

Jeszcze za życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, w obliczu rosnącego sprzeciwu wobec Jego nauczania i działalności ze strony przywódców politycznych i religijnych, wobec coraz bardziej realnego zagrożenia życia swego Mistrza i Pana, wielu uczniów Jezusa traciło wiarę w Jego boskie posłannictwo i moc.
Także po Zmartwychwstaniu Jezusa, w kontekście narastających trudności i prześladowań wielu chrześcijan traciło wiarę i nadzieje na powtórne przyjście Pana w chwale. Dlatego ewangeliści Marek, Łukasz i Mateusz, w centrum swojej ewangelii umieszczają scenę przemienienia Jezusa, która ma temu zwątpieniu zaradzić. Wsłuchajmy się w opis tego wydarzenia według Ewangelii św. Mateusza.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 17,1-9.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst? [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 17,1-9.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jakim miejscu dokonało się przemienienie Jezusa? Jakie znaczenie ma to miejsce w symbolice biblijnej i jaką role odgrywa w ewangelii Mateusza?
 • Którzy uczniowie Jezusa są świadkami tego wydarzenia? W jakim jeszcze innym wydarzeniu opisanym w Ewangelii znajdujemy tych samych uczniów? Jaki jest związek pomiędzy tymi wydarzeniami?
 • Na czym polegało przemienienie Jezusa? Jakie znaki mu towarzyszą? Jakie jest znaczenie całej tej sceny?
 • Jak reagują uczniowie towarzyszący Jezusowi na to co się dzieje na ich oczach? Dlaczego reagują w ten sposób?
 • Jak określa sam Jezus całe to wydarzenie? Dlaczego? Co to oznacza?

Słuchamy Słowa Bożego

Przemienienie Pańskie pomogło uczniom Jezusa dostrzec w Nim Boga i zaufać Jego słowom i przygotowało ich na tragiczne doświadczenie męki i śmierci Jezusa. Scena przemienienia na górze była też zapowiedzią jeszcze większego cudu – powstania Chrystusa z martwych. Oba te wydarzenia maja także zasadnicze znaczenie dla naszej wiary.

 • Biblijne świadectwo o przemienieniu i Zmartwychwstaniu Jezusa pomaga Ci umocnić Twoją wiarę i nadzieję? Dlaczego?
 • Czy pesymizm i zwątpienie są do pogodzenia z wiara w przemienienie i Zmartwychwstanie Chrystusa? Dlaczego?
 • Jakie przesłanie dla siebie i naszej wspólnoty znajdujesz w rozważanym dzisiaj tekście ewangelii?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 17,1-9.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.

środa, 9 marca 2011

I Niedziela Wielkiego Postu - 13 marca 2011

Poddani próbie


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Wielki Post to czas oczyszczenia i odnowy. Tekst Ewangelii według św. Mateusza opisujący kuszenie Jezusa na Pustynio pomaga nam zastanowić się nad naszymi pokusami – nad tym co oddala nas od drogi prowadzącej do pełni zjednoczenia z Bogiem.

Czytamy księgę życia

W określonych momentach naszego życia stajemy wobec konieczności podejmowania decyzji, które mają wpływ na dalsze nasze życie. Nie zawsze jednak dysponujemy jasnymi kryteriami, które pomogłyby nam w podjęciu właściwej decyzji. Stąd też nierzadko też wybieramy to co łatwe, bezpieczne, niezbyt angażujące czy wręcz wybieramy to, co jest szkodliwe nie tylko dla nas, ale i dla naszego otoczenia.

- Jakich wyborów przyszło ci dokonywać w Twoim życiu?
- Co Cię odciąga lub przeszkadza Ci w kroczeniu drogą jedności z Bogiem?

Czytamy Pismo Święte

  Jezus w swoim życiu także stawał na rozdrożu – musiał dokonywać wyboru pomiędzy droga wskazaną mu przez Ojca i tą „łatwiejszą”, proponowana mu przez Kusiciela. Wsłuchajmy się w tekst opisujący kuszenie Jezusa by odkryć sposób w jaki przezwyciężał On pojawiające się w Jego życiu pokusy.
  W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma świętego.
- Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Mt 4,1-11.
- Każdy w ciszy czyta na nowo tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego przesłanie.
- Po pewnym czasie inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Mt 4,1-11.
- Wspólnie staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

- Kto wyprowadził Jezusa na pustynię? Dlaczego? Co to oznacza?
- Ile czasu spędził Jezus na pustyni? Do czego nawiązuje ten czas? [Por. Lb 14,34]
- Na czym polegały poszczególne pokusy stawianych przed Jezusem przez Szatana? Czego dotyczyły?
- Jakimi słowami reaguje Jezus na każdą z pokus? Skąd czerpie inspiracje? [Por. Pwt 6-8]

Słuchamy Słowa Bożego

Spójrzmy teraz na nasze pokusy, o których rozmawialiśmy na początku naszego spotkania, w świetle tych słów Pisma opisujących Jezusową walkę z pokusami.
- Czy pokusy które przeżywał Jezus podobne są do tych, przeżywanych przez nas i przez nasze wspólnoty? Na czym polega to podobieństwo?
- W jaki sposób inspiruje nasz Jezus w naszej walce z pokusami? Czego nas uczy?

  Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże
  Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

- Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 4,1-11.
- Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
- Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
- Odmawiamy wspólnie Ojcze nasz.
  Kończymy śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce naszego dzielenia się Słowem Bożym