Poprzez wieki niezliczone rzesze mnichów chrześcijańskich żywiły się Słowem Bożym krocząc stopniami Lectio divina. Po Soborze Watykańskim II metoda ta odżyła w kościele rzymskokatolickim jako uprzywilejowana forma wspólnotowego rozważania Słowa Bożego.
Grupom, które pragną w ten sposób rozważać niedzielną ewangelię przedstawiamy tu schematy spotkań biblijnych według metody Lectio divina.

poniedziałek, 31 stycznia 2011

V Niedziela Zwykła A - 06 lutego 2011

Sól i światło


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Słowa Jezusa przytoczone w Ewangelii Mateusza czytanej w Liturgii Słowa przeznaczonej na 05 Niedzielę Zwykłą zapraszają nas do refleksji nad siła i jakością naszego świadectwa jako wspólnoty uczniów Chrystusa.

Czytamy księgę życia

Podczas naszego dzisiejszego spotkania rozważać będziemy nad dwoma porównaniami, których dokonał nas Pan Jezus Chrystus. Według Niego, wspólnota chrześcijańska ma być „solą ziemi” i „światłem świata”. Sól nie istnieje sama dla siebie, lecz by uwydatniać smak potraw. Światło także nie jest celem samym w sobie, lecz istnieje by rozjaśniać otoczenie, oświecać drogę. Także wspólnota nie jest celem samym w sobie, lecz by być znakiem dla otoczenia. Porozmawiajmy o tym przez chwilę:

 • Jak postrzegana jest nasza wspólnota parafialna (młodzieżowa / modlitewna / zakonna) przez ludzi z naszego otoczenia, z naszej dzielnicy, z naszego miasta?
 • Jaki wpływ wywiera nasza wspólnota na otoczenie? Jest znakiem? Znakiem czego? Dla kogo?

Czytamy Pismo Święte

Posłuchajmy teraz uważnie słów Jezusa o tym, czym powinna być wspólnota Jego uczniów dla otoczenia. Przyjrzyjmy się użytym przez Jezusa porównaniom. Zastanówmy się także dlaczego ewangelista Mateusz przypomina te słowa Jezusa swojej wspólnocie i co chce im uświadomić. Być może pomoże to i nam odczytać na nowo te słowa Jezusa w naszej rzeczywistości.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta tekst Mt 5,13-16.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,13-16.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Według przeczytanego tekstu Ewangelii, do czego służy sól? Przeczytajmy dołączony fragment ze „Słownika kultury biblijnej” mówiący o znaczeniu i użyciu soli w czasach nauczania Jezusa.
 • Co chce powiedzieć Jezus mówiąc, że Jego uczniowie są „solą ziemi”?
 • Według przeczytanego tekstu Ewangelii, czemu służy światło?
 • Co chce powiedzieć Jezus mówiąc, że Jego uczniowie są „światłem świata”?
 • Jak rozumieć ostatnie zdanie Jezusa: ”Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”?
 • Co jeszcze zwraca wasza uwagę w rozważanym fragmencie ewangelii?


Słuchamy Słowa Bożego

Spojrzyjmy jeszcze raz na nasze życie, teraz w świetle Słowa Bożego odkrytego w tym krótkim, lecz jakże bogatym w treść, fragmencie ewangelii świętego Mateusza. Postarajmy się odkryć co mówi Pan Bóg do nas, dzisiaj, tutaj i teraz.

 • Na czym polega / powinno polegać nasze bycie „solą ziemi”?
 • Czego wymaga od nas Jezus mówiąc nam, byśmy byli „światłem świata”? Do czego nas zachęca?
 • Jakie inne wyzwania / inspiracje dla naszego życia wspólnotowego znajdujemy w słowach, które kieruje Jezus dzisiaj do nas przez ewangelistę Mateusza?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,13-16.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym


poniedziałek, 24 stycznia 2011

IV NIedziela Zwykła A - 30 stycznia

Szczęśliwi


Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie

Podczas naszego dzisiejszego spotkania, będziemy rozważać nad propozycją, jaką czyni nam Jezus poprzez swoje Błogosławieństwa. Postaramy się odkryć drogę błogosławieństw jako drogę każdego chrześcijanina, każdej wspólnoty chrześcijańskiej do pełni szczęścia, do Królestwa Bożego.


Czytamy księgę życia

Każdy człowiek dąży w swoim życiu do osiągnięcia szczęścia. Nie jest to jednak łatwe. W naszym codziennym życiu spotykamy i widzimy wiele osób smutnych, znudzonych, zmęczonych... Nasze społeczeństwo, poprzez środki masowego przekazu, lansuje określony styl życia zapewniający szczęśliwość jedynie dla pewnej, ściśle określonej grupy osób. Zgadzamy się z tym, czy nie, niezaprzeczalnym jest fakt, że często udziela się także i nam ten sposób patrzenia na świat. Zastanówmy się nad tym przez chwilę.

 • Jakie drogi i środki proponuje nasze społeczeństwo osobom, które szukają szczęścia w swoim życiu?
 • Co uważają dzisiaj ludzie za szczyt szczęścia? Do czego dążą?
Czytamy Pismo Święte

Wspólnota Mateusza też żyła w społeczeństwie, które proponowało określony styl życia i środki dla osiągnięcia szczęścia w życiu. Ponadto, z upływem czasu, pośród tamtych chrześcijan zaczęło się pojawiać zmęczenie: początkowy entuzjazm, chęć życia według stylu zaproponowanego przez Jezusa zaczęły słabnąć i zanikać. Ewangelista Mateusz pragnie więc przypomnieć jaki jest styl życia wspólnoty chrześcijańskiej i jaką drogą należy kroczyć by osiągnąć pełnię szczęścia.

W chwili ciszy przygotowujemy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.

 • Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Mt Mt 5,1-12.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo ten tekst w swojej Biblii, starając się zgłębić jego oryginalne przesłanie – Co mówi tekst?. [Naszej re-lektury tekstu, odczytania tego, co nam mówi tekst, dokonamy w dalszej części spotkania].
 • Po dłuższej chwili ciszy inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Mt 5,1-12.
 • Następnie wspólnie staramy się odczytać przesłanie tekstu, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Do kogo skierowane są słowa Jezusa?
 • Wszystkie błogosławieństwa zbudowane są według tego samego, dwuczęściowego schematu. Postarajcie się wyróżnić oba człony w każdym z błogosławieństw.
 • Kogo deklaruje Jezus szczęśliwymi (=błogosławionymi)?
 • Powód szczęśliwości występuje w drugiej części każdego błogosławieństwa. Jakie są powody do szczęśliwości? Co je łączy?
 • Czym różnią się pierwsze i ósme błogosławieństwo od pozostałych (zwróćcie uwagę na czas) Co to oznacza?

Słuchamy Słowa Bożego

Błogosławieństwa, usytuowane na początku kazania na górze, są nie tylko deklaracją przyszłej, pośmiertnej, szczęśliwości, lecz stanowią, przede wszystkim, program Królestwa Bożego, fundamenty nowej społeczności. Ich tekst proponuje określony sposób życia, zaznacza horyzont – pełnię Królestwa Bożego – do którego należy zdążać.
Obok ofert współczesnego świata, Jezus proponuje nam inny styl życia: kierując wzrok ku Królestwu Miłości, żyć kochając i zapewniając szczęśliwe życie dla wszystkich.

 • Doświadczyłeś/aś kiedyś szczęśliwości, zadowolenia, wcielając w życie którąś z wartości zawartych w Błogosławieństwach?
 • Jak możemy wcielić obecnie w życie ideał zawarty w Błogosławieństwach?
 • Jakie inne przesłanie dla Ciebie i Twojej wspólnoty znajdujesz w rozważanym dzisiaj tekście?


Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże

Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.

 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Mt 5,1-12.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz...
 • Można zakończyć spotkanie śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce dzielenia się Słowem Bożym.


niedziela, 23 stycznia 2011

Wznowienie

W związku z problemami techniczno-logistycznymi nie ukazały się materiały do trzech ostatnich niedziel, za co najserdeczniej przepraszam. Z dniem jutrzejszym wznawiam publikowanie materiałów do refleksji nad tekstami ewangelii najbliższej niedzieli.