Poprzez wieki niezliczone rzesze mnichów chrześcijańskich żywiły się Słowem Bożym krocząc stopniami Lectio divina. Po Soborze Watykańskim II metoda ta odżyła w kościele rzymskokatolickim jako uprzywilejowana forma wspólnotowego rozważania Słowa Bożego.
Grupom, które pragną w ten sposób rozważać niedzielną ewangelię przedstawiamy tu schematy spotkań biblijnych według metody Lectio divina.

piątek, 19 listopada 2010

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego


Maryjo, Matko zawierzenia i kontemplacji; 
Ty zachowywałaś w swoim sercu Słowa, 
postawy i gesty Jezusa, rozważałaś je, 
przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu; 
pomóż nam czytać, medytować 
i kontemplować Słowo Boże, 
aby poruszało nas do głębi. 
Uproś nam zdolność odkrywania 
przemieniającej potęgi Pisma Świętego, 
w którym Zmartwychwstały Chrystus 
żyje w mocy Ducha Świętego, 
objawia się każdemu z nas 
otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc, 
wchodząc w najskrytsze zakamarki 
naszej świadomości, napełniając nas wolnością, 
pogodą ducha , cichością i pokojem. 
Duchu Święty, Boże! Oświeć nas Słowem, 
spraw, abyśmy brali Je poważnie 
i we wszystkich naszych doświadczeniach 
byli otwarci na to, co Ono objawia, 
byśmy Mu zaufali w naszym życiu 
i pozwolili Mu działać w nas 
według bogactwa Jego potęgi. Amen.