Poprzez wieki niezliczone rzesze mnichów chrześcijańskich żywiły się Słowem Bożym krocząc stopniami Lectio divina. Po Soborze Watykańskim II metoda ta odżyła w kościele rzymskokatolickim jako uprzywilejowana forma wspólnotowego rozważania Słowa Bożego.
Grupom, które pragną w ten sposób rozważać niedzielną ewangelię przedstawiamy tu schematy spotkań biblijnych według metody Lectio divina.

poniedziałek, 25 lutego 2013

III Niedziela Wielkiego Postu C - 03 marca 2013

Pieśń lub krótka modlitwa na rozpoczęcie.

Wprowadzenie
Wielki Post jest czasem, który daje nam Kościół i zachęca nas byśmy owocnie wykorzystali. Od nas zależy czy czas ten będzie czasem oczyszczenia i odnowy, czy też upłynie nam bezowocnie. O tym też traktują czytania liturgiczne, a szczególnie Ewangelia, najbliższej niedzieli – III Niedzieli Wielkiego Postu.

Czytamy księgę życia
Przy okazji różnego rodzaju kataklizmów, tragicznych klęsk żywiołowych czy nieszczęśliwych wypadków, o których niemal codziennie informują nas media, nierzadko rodzi się pytanie: Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego giną ludzie? Dlaczego to dotknęło te czy tamte rejony, tę czy tamtą osobę? Nierzadko też można usłyszeć głosy tłumaczące te zjawiska jako... „karę Bożą”. „Bóg zsyła to na ludzi, by się opamiętali” – usłyszeć możemy takie stwierdzenia nawet w niejednym kościele. Wobec narastającej liczby takich tragicznych wiadomości o klęskach i nieszczęściach – w których ogłaszaniu media się prześcigają – usłyszeć można także stwierdzenie, że „wyczerpuje się Boża cierpliwość”, że „nadchodzi dzień sądu Pańskiego”.
 • Przypominacie sobie jakieś wydarzenie z ostatnich kilku lat, które było odczytywane jako kara Boża?
 • Kto dokonuje takich interpretacji? Dlaczego?


Czytamy Pismo Święte
Tragiczne wypadki zdarzały się także w czasach życia ziemskiego naszego Pana Jezusa. W tamtych czasach mentalność ludzi była bardziej podatna na interpretowanie wydarzeń życia codziennego jako będących rezultatem bezpośredniego działania Boga. Ewangelista Łukasz przytacza nam dwa takie wydarzenia i, co jest bardzo cenne, opowiada nam jak Jezus odniósł się do tych wydarzeń , jak je skomentował.W chwili ciszy przygotujmy się do wysłuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez słowa Pisma Świętego.
 • Jedna osoba z grupy czyta głośno i wyraźnie tekst Łk 13,1-9.
 • Każdy w ciszy czyta na nowo tekst, starając się zgłębić jego przesłanie.
 • Po pewnym czasie inna osoba z grupy czyta na nowo dla wszystkich tekst Łk 13,1-9.
 • Wspólnie staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:
 • Do jakich tragicznych wydarzeń nawiązuje Jezus w swoim nauczaniu? Jak się o nich dowiaduje?
 • Co oznaczają słowa „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”?
 • Jaką rolę pełni wobec tych wydarzeń przypowieść o drzewie figowym?
 • Jaka jest różnica pomiędzy właścicielem winnicy a ogrodnikiem? Który z nich symbolizuje Boga? Dlaczego?


Słuchamy Słowa Bożego
Jezus uczy nas odczytywać tragiczne wydarzenia nie jako karę Bożą, ale jako dowód słabości i kruchości stworzenia, a człowieka w sposób szczególny. Zachęca nas także, by wobec kruchości i niepewności naszego istnienia złożyć nadzieję w Bogu, stwórcy tego świata – jedynym pewnym punkcie oparcia.- Jaką prawdę o Bogu przypomina nam Jezus w swojej przypowieści? Jak wpływa ona na nasze życie?- Jakie przesłanie dla siebie i naszej wspólnoty znajdujesz w rozważanym dzisiaj tekście ewangelii?

Modlitwą odpowiadamy na Słowo Boże
Wyraźmy w modlitwie wszystko to, co odkryliśmy podczas lektury i rozważania fragmentu ewangelii według świętego Mateusza.
 • Jedna osoba z grupy czyta na nowo tekst Łk 13,1-9.
 • Pozostawiamy pewien czas w ciszy na osobistą modlitwę.
 • Głośno wyrażamy swoją modlitwę (prośby, uwielbienia, dziękczynienia...).
 • Odmawiamy wspólnie Ojcze nasz.
Kończymy śpiewając wspólnie pieśń wyrażającą owoce naszego dzielenia się Słowem Bożym.